Πρόγραμμα παρέμβασης και ειδικής αγωγής στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας "Letters"

Εισηγητής:   Αντώνιος Γατσωτής

Ειδικός παιδαγωγός Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, Υπεύθυνος και δημιουργός του προγράμματος "Letters"Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Ειδικής Αγωγής στη ξένη γλώσσα" Acg Letters ".

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εν συνεχεία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Liverpool John Moores University. Παρακολούθησε το μονοετές πρόγραμμα ειδίκευσης στην ειδική αγωγή του Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα συνεργάστηκε με το εργαστήριο της Ομάδας Ψυχοφυσιολογίας και μελέτης του ΤΕΑΠΑΙΔ όπου ξεκίνησε τη μελέτη και οργάνωση του προγράμματος ειδικής αγωγής στην ξενόγλωσση τάξη. Συνεργάζεται μέχρι σήμερα με φορείς ειδικής διαπαιδαγώγησης αλλά και τυπικής διδασκαλίας (κέντρα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης) στον τομέα της παρέμβασης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε παιδιά με διαγνωσμένες   μαθησιακές δυσκολίες, με σκοπό την αποκατάσταση και επανένταξή τους αργότερα σε περιβάλλον τυπικής διδασκαλίας.

Πρόκειται για προϊόν αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ειδικής Διαπαιδαγώγησης «Ευρυμάθεια» και του Κέντρου Ειδικής Αγωγής της Ξένης Γλώσσας «Acg Letters». Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του Κέντρου «Ευρυμάθεια».

Στο παρόν σεμινάριο θα παρουσιαστούν δειγματοληπτικά, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της μεθόδου Letters. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το σύνολό της ενώ δεν αποτελεί πλήρη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση επάνω στη μέθοδο αυτή.


Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Πιθανές δυσκολίες που συναντάει ένας εκπαιδευτικός στην γενική και στην ειδική αγωγή-αιτίες
 • Χρήση επεισοδιακής ή/και σημασιακή μνήμη: η σημασία της σωστής επιλογής
 • Μύθος: η σημασία του στην εσωτερίκευση της πληροφορίας
 • Μνημονικά σχήματα: που, πότε και γιατί
 • Δόμηση lesson plan: Grammar lesson
  • Υλικά
  • Επιλογή φαινομένων: χαρακτηριστικά, δυσκολίες που παρατηρούνται, ανάγκες που προκείπτουν.
  • Δραστηριότητες διαφοροποίησης (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)-εργασίες ανά ομάδες.
  • Εργασία για το σπίτι (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)
  • Συνέπεια στη διδασκαλία αλλά και στην επανάληψη: ανάγκη συντονισμού με το ευρύτερο περιβάλλον του μαθητή (γονείς-σχολείο)
 • Workshop: θεωρία εν τη πράξη σε μία εικονική τάξη
  • Σειροθέτηση φαινομένων: επιτακτική ανάγκη ή άσκοπη λεπτομέρεια;
  • Δόμηση lesson plan
  • Εφαρμογή
  • Αξιολόγηση (πιθανές αποκλίσεις, εναλλακτικές προτάσεις)
 • Πιθανές δυσκολίες που συναντάει ένας εκπαιδευτικός στην γενική και στην ειδική αγωγή-αιτίες
 • Word-lists: students’ nightmare
 • Ορθογραφία
 • Ανάγνωση: προβλήματα αποκωδικοποίησης ή απλώς ελλείπεις γνώσεις
 • Δόμηση lesson plan Vocabulary and Reading lesson
  • Υλικά
  • Χορήγηση μεθόδου
  • Δραστηριότητες (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)
  • Εργασία για το σπίτι (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)
  • Χρονικά όρια: Vocabulary & Reading σε ένα ή δύο μαθήματα;
 • Workshop: θεωρία εν τη πράξη σε μία εικονική τάξη
  • Brain storming: Reading-Vocabulary / Vocabulary-Reading?
  • Δόμηση lesson plan
  • Εφαρμογή
  • Αξιολόγηση (πιθανές αποκλίσεις, εναλλακτικές προτάσεις)
 • Πιθανές δυσκολίες που συναντάει ένας εκπαιδευτικός στην γενική και στην ειδική αγωγή-αιτίες
 • Word-lists: students’ nightmare
 • Ορθογραφία
 • Ανάγνωση: προβλήματα αποκωδικοποίησης ή απλώς ελλείπεις γνώσεις
 • Δόμηση lesson plan Vocabulary and Reading lesson
  • Υλικά
  • Χορήγηση μεθόδου
  • Δραστηριότητες (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)
  • Εργασία για το σπίτι (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)
  • Χρονικά όρια: Vocabulary & Reading σε ένα ή δύο μαθήματα;
 • Workshop: θεωρία εν τη πράξη σε μία εικονική τάξη
  • Brain storming: Reading-Vocabulary / Vocabulary-Reading?
  • Δόμηση lesson plan
  • Εφαρμογή
  • Αξιολόγηση (πιθανές αποκλίσεις, εναλλακτικές προτάσεις)

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας και ενασχολούμενους επαγγελματικά με την ξενόγλωσση εκπαίδευση (Αγγλικής γλώσσας)
 • Φοιτητές αντίστοιχων σχολών

Θα δοθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία καθώς και το συνοδευτικό σύγγραμμα του προγράμματος «Letters»


Ημερομηνίες διεξαγωγής


Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Ώρες: 05.00 μ.μ. – 09.00 μ.μ
Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Ώρες: 10.00 π.μ. – 3.30 μ.μ
Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Ώρες: 10.00 π.μ. – 3.30 μ.μ

Διάρκεια εκπαίδευσης


15 ώρες


Τόπος διεξαγωγής


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ
Αυγής 55 & Μπιζανίου 1, Ν. Ηράκλειο (ισόγειο)

Για οδηγίες πατήστε εδώ

Η εκπαίδευση επάνω στο πρόγραμμα ειδικής αγωγής και παρέμβασης «letters» είναι η μετεξέλιξη του σεμιναρίου επάνω στην Ειδική αγωγή και παρέμβαση στη διδασκαλία της Αγλικής ως ξένης γλώσσας που παρείχε το κέντρο ειδικής αγωγής Ευρυμάθεια μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018.

Η εκπαίδευση επάνω στο προαναφερθέν πρόγραμμα διαρκεί 15 ώρες ενώ θα ολοκληρωθεί σε βάθος τριών ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων θα καλυφθούν όχι μόνο θεωρητικά αλλά και κατά βάση πρακτικά στοιχεία του τρέχοντος προγράμματος με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις χρήσης και χορήγησης της συγκεκριμένου μεθόδου.

Η εκπαίδευση απευθύνεται κατά βάση σε φιλολόγους της αγγλικής γλώσσας καθώς και σε αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και φοιτητές που αντιμετωπίζουν –ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν- μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο επαγγελματικό τους πλαίσιο. Στόχος είναι η έκθεση ,η εξοικείωση καθώς και η δυνατότητα χρήσης από τους συμμετέχοντες ενός εν δυνάμει διαφορετικού τρόπου διδασκαλίας και παρουσίασης της νέας γνώσης.

Το υλικό στο οποίο απευθύνεται η μέθοδος είναι αυτό των 4 πρώτων χρόνων της Αγγλικής γλώσσας (A’ junior, B’ junior, A’ senior και Β’ senior) ενώ κάποια μέρη του μπορούν να εφαρμοστούν και σε μεγαλύτερα επίπεδα. Μέσα από τον διάλογο και την ενεργό συμμετοχή, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, το σεμινάριο αυτό ευελπιστεί να προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα, την αναγκαία γνώση αλλά και το κίνητρο για τη μετεξέλιξη της γνώσης αυτής σε μια μετέπειτα εν δυνάμει διδακτική εμπειρία.

Κόστος συμμετοχής

170€

Οι τιμές σε έκδοση τιμολογίου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%.

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως 5 Απριλίου 2019

Η κράτηση της θέσης για το κάθε σεμινάριο εξασφαλίζεται με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
EUROBANK: 0026.0456.55.0200017341
(Δικαιούχος Μαρία Σταθάκου)

IBAN: GR 7102604560000550200017341
(Δικαιούχος Μαρία Σταθάκου)

*Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω e-banking επιβαρύνεστε με 3,00 ευρώ επιπλέον που μας χρεώνει η ίδια η τράπεζα, ως έξοδα, δηλαδή μεταφέρετε 173ευρώ αντί για 170ευρώ.
Στην αιτιολογία της κατάθεσης, πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας καθώς και οι λέξεις «εκπαίδευση αγγλικών» έτσι ώστε να γνωρίζουμε πως η κατάθεση αφορά το συγκεκριμένο σεμινάριο

Ακυρώσεις εγγραφών δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται αντικαταστάσεις ονομάτων.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.