Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγής του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποίησε την πρακτική του στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ) που εδράζεται στον δήμο Καλλιθέας. Είναι κάτοχος πτυχίων CPE και ECPE των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan αντίστοιχα, ενώ εργάζεται σε πλαίσια εκπαίδευσης και εκμάθησης Αγγλικής ως ξένης γλώσσας την χρονική περίοδο 2012-2018.
Τέλος, οι σπουδές του στην μουσική αλλά και στην ιστορία της τέχνης έχουν επηρεάσει κατά μεγάλο βαθμό τον τρόπο προσέγγισής του στην διδακτική διαδικασία.