Διδασκαλία


H κατάκτηση μια ξένης γλώσσας γενικά θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εφόδια στη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος πλέον ως πολίτης του κόσμου, καλείται να ανταποκριθεί –σχεδόν καθημερινά- σε πολλαπλές επικοινωνιακές προκλήσεις τόσο σε επαγγελματικό, προσωπικό αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η σημασία αυτή για την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας έχει τονιστεί πολλές φορές τόσο από την ίδια την Ευρωπαϊκή ένωση όσο και από διάφορους οργανισμούς και κοινώτητες οι οποίες δράττονται στον ευρύτερο χώρο ή ακόμα και σε άλλα συγγενή με αυτό πεδία.


Kindergarten- CLIL class

Μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία και εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας τόσο για τους μαθητές με κοινωνικές, αναπτυξιακές και συναισθηματικές ανάγκες όσο και για εκείνους της τυπικής εκπαίδευσης. Συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας μέσα στο οποίο η εκμάθηση της γλώσσας μετατρέπεται σε μία ευχάριστη διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια εκπαιδευτικών


Ένας από τους βασικούς στόχους του κέντρου ειδικής αγωγής ξένης γλώσσας «acg letters» είναι η επικοινωνία της νέας γνώσης σε εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας ανοιχτούς σε νέους τρόπους προσέγγισης της ξενόγλωσσης
διδασκαλίας.
Σκοπός μας δεν είναι να αναπαράγουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας αλλά να δημιουργήσουμε ένα νέο τρόπο σκέψης και ένα δημιουργικό προβληματισμό απέναντι σέ ό,τι μέχρι τώρα θεωρούταν παγιωμένο.


Εποπτεία εκπαιδευτικών


Περιοδικές συναντήσεις με καθηγητές αγγλικής γλώσσας.
Σκοπός:


  • Υποστήριξή τους ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. 
  • Δόμηση εξατομικευμένου υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες τις κάθε περίπτωσης
  • Διαρκής ανατροφοδότηση και επικοινωνία με τον εποπτέυοντα
  • Επικοινωνία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (παιδοψυχίατρος, παιδοψυχολόγος, εργοθεραπευτής, λόγοθεραπευτής)